Środa 20.01.2021

Mniej-więcej w portfelach samorządowców

Na stronie gorzowskiego Biuletynu Informacji Publicznej dostępne są oświadczenia majątkowe. Porównaliśmy stan posiadania władz i radnych na początku i końcu kadencji samorządowej.

Z władz miasta przyjrzeliśmy się oświadczeniom Tadeusza Jędrzejczaka i Ewy Piekarz (pozostała dwójka wiceprezydentów zmieniła się w trakcie kadencji). Prezydent miał na starcie kadencji w 2010 roku zgromadzone środki na koncie bankowym i w OFE. Dziś ma jedynie 186,90 euro i polisę na życie wartą ponad 30 tysięcy złotych.

W oświadczeniu Tadeusza Jędrzejczaka nie ma też już mieszkania, do którego posiadał 1/6 udziału. Zmniejszyło się również wynagrodzenie ze stosunku pracy. Z kolei Ewa Piekarz ma dziesięciokrotnie większą kwotę zgromadzoną w walucie Polskiej i wyższe wynagrodzenie. Ponadto pierwsza wiceprezydent ma akcje Enea SA, których nie posiadała przed czterema laty (dochód 1,6 tys. zł) oraz zasiada w spółkach GRH i Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park-Naukowo Przemysłowy (dochód od czerwca 2012 do grudnia 2013 w sumie ponad 25 tys. zł.)

Wybrane szczegóły z oświadczeń prezydenta i wiceprezydent:

Tadeusz Jędrzejczak:
Środki zgromadzone w walucie Polskiej. 2010: 75.710,55 (OFE), 35.976,92 (konto bankowe) 255 akcji ZPC Ursus 1/6 z 1275. Środki w walucie obcej: brak. 2014: brak, Aviva Polisa na życie 32,744 zł. Środki w walucie obej 186,90 euro.

II. 2010: Dom o powierzchni 289 mkw o wartości 800 tys. zł. (½ udziału), mieszkanie o powierzchni 53 mkw o wartości 160 tys. zł (1/6 udziału). Działka, nieruchomość rolna, garażu 2014: Dom o powierzchni 289 mkw o wartości 800 tys. zł. (½ udziału), działka, nieruchomość rolna.

Wynagrodzenie 2010: 184.011,74 zł, 2014: 161.012,30 zł.

Samochód Opel Astra rocznik 2010 (bez zmian)

Zobowiązania 2010: Kredyt hipoteczny: do spłaty 16.246,45 euro. 2014: 5612,41 euro. Limit debetowy 32 tys. Wykorzystano 3 tys.

Ewa Piekarz:
Środki zgromadzone w walucie Polskiej. 2010: 9.000 zł . 2014: 90.000 zł II. 2010: Dom o powierzchni 69,9 mkw, o wartości 160 tys (własność). Mieszkania o powierzchni 80 mkw o wartości 150 tys (własność), 47 mkw o wartości 120 tys. (własność). Działka letniskowa o wartości 60 tys. (własność). 2014: Dom o powierzchni 69,9 mkw, o wartości 150 tys (własność). Mieszkania o powierzchni 80 mkw o wartości 150 tys (własność), 47 mkw o wartości 120 tys. (własność). Działka letniskowa o wartości 60 tys. (własność).

Wynagrodzenie 2010: 144.508,16 zł, inny dochód 1650,98 zł 2014: 158.626,41 zł

Zobowiązania 2010: Kredyt odnawialny 15000, kredyt hipoteczny, pozostało do spłaty 26,430 chf. 2014: Kredyt hipoteczny, pozostało do spłaty 21.000 chf.

Z radnych wybraliśmy przewodniczącego oraz szefów klubów. Robert Surowiec przez 4 lata wzbogacił się o dwie działki niezabudowane, ale bardzo znacząco spadły mu dochody i zmniejszyły się środki zgromadzone na koncie. Jakub Derech-Krzycki dorobił się domu o wartości 550 tys. zł (i kredytu hipotecznego) oraz ma już tylko jeden samochód a nie dwa, nie zasiada również w radzie nadzorczej GRH. Jerzy Sobolewski zaczynał jako zwykły radny, kończy kadencje jako przewodniczący, stąd większy dochód.

Wybrane szczegóły z oświadczeń przewodniczącego i szefów klubów:

Jerzy Sobolewski:
Środki zgromadzone. 2010: brak. 2014: brak II. 2010: Mieszkanie o powierzchni 130 mkw o wartości 200 tys. zł (współwłasność). 2014: bez zmian. Wynagrodzenie. 2010: Dieta radnego 17.787,45 zł, emerytura 23,052 zł, inna działalność 9,470 zł. 2014: dieta radnego 31,788 zł, emerytura 26,178 zł, inna działalność 3,512 zł. Zobowiązania. 2010: kredyt hipoteczny 85 tys. zł. 2014: 80 tys zł.

Jakub Derech-Krzycki:
Środki zgromadzone. 2010: 110.000 zł oraz 64.783,82 zł w OFE. 2014: 145.000 zł. II. 2010: Mieszkanie o powierzchni 69,73 mkw, o wartości 140 tys. (współwłasność), działka użytkowa o wartości 57.700 zł, lokal 25,9 mkw (70 tys) i 33,2 mkw (90 tys). 2014: Dom o powierzchni 163 mkmw o wartości 550 tys. (współwłasność), mieszkanie o powierzchni 69,73 mkw, o wartości 140 tys. (współwłasność), działka użytkowa o wartości 60 tys zł. Lokale 25,9 mkw (70 tys) i 33,2 mkw (90 tys). 2010: Działalność gospodarcza: przychód 236.930,00 zł, Dochód 130.536,85 zł. Spółka GRH, członek rady nadzorczej, dochód 31.826,28 zł. Wynajem mieszkań: dochód 13.200 zł. Dieta radnego: 1835,38 zł. 2014: działalność gospodarcza, przychód: 227,746 zł, dochód:128,074,46, wynajem mieszkań 12,100 zł, dieta radnego 29,676,48 zł, zasiłek chorobowy 9,328,37 zł, Mienie ruchome. 2010: Samochody Nissan X-Trail 2007 rok, Opel Meriva 2004 rok, przyczepa kempingowa, kabina żaglowa. 2014 brak Opla Meriva. Zobowiązania. 2010: kredyt gotówkowy 34.712,47 zł 2014: kredyt gotówkowy 12,085,60 zł, kredyt hipoteczny 105,118 euro, kredyt konsumpcyjny 24,750 zł.

Marcin Kurczyna:
Środki zgromadzone. 2010: brak. II. 2010: mieszkanie o powierzchni 156,1 mkw o wartości 490 tys. zł (spółdzielcze, własnościowe). Lokale mieszkalne o powierzchni 62,88 mkw, 37,75 mkw, 54 mkw. i działka gruntowa. 2014: bez zmian oprócz braku lokalu o 54 mkw. 2010: Kancelaria radcy prawnego, przychód 153.547,14 zł, dochód 98.478,38 zł. PWiK, członek rady nadzorczej, dochód 10.092,50 zł, dochody ze stosunku pracy 124 .423,79 zł, dieta radnego 1,468,63 zł. 2014: Kancelaria radcy prawnego, przychód 181,202,49 zł, dochód: 125,247,29 zł. Członek rady nadzorczej WOKAMiD Przytoczna 4,483,00 zł, zatrudnienie: 56,073,39 zł, dieta radnego 18,441,89 zł. Zobowiązania 2010. kredyt hipoteczny 103.908,13 chf, pożyczka hipoteczna 106.431,92 chf. 2014: kredyt hipoteczny 86,571,67 chf, pożyczka hipoteczna 100,572,66 chf, kredyt konsumencki 25,069 zł

Marek Surmacz:
Środki zgromadzone. 2010: 25 akcji GPW 1.225 zł oraz 30 akcji PZU 10.655 zł. 2014: 600 zł Dochody. 2010: wynagrodzenie ze stosunku pracy 78.827 zł, z umów zleceń i o dzieło 11.079,69 zł, z emerytury: 13.506,58 zł, dieta radnego 1835,35 zł, zbycie papierów wartościowych 866,11 zł. 2014: z emerytury 20.282 zł, z diety radnego 21,197,52 zł, ze zbycia akcji 2,291,92 zł. Zobowiązania: 2010: kredyt na zakup nieruchomości 7,426.04 chf. 2014: 5,349,38 chf

Robert Surowiec:
Środki zgromadzone. 2010: 2358.340,21 zł w tym 2308.340,21 na koncie firmowym (współwłasność) 2014: 366.936,04 zł w tym 66.936,04 na koncie firmowym (współwłasność). II. 2010: dom o powierzchni 130 mkw o wartości 400 tys. (współwłasność) oraz działka budowlana zabudowana domem. 2014: dom o powierzchni 130 mkw o wartości 400 tys. (współwłasność) oraz działka budowlana zabudowana domem, i dwie działki niezabudowane o łącznej wartości ponad 250 tys. 2010 i 2014: Udziały w trzech spółkach – brak dochodów. 2010: Działalność gospodarcza: przychód 8635.377,37 zł, dochód 3535.611,54 zł. Dieta radnego 20,482.51 zł. 2014: przychód 105.501,91, strata: 126.660.91 zł. Dieta radnego 21,197,52 zł, stosunek pracy 17.865 zł Zobowiązania. 2010: kredyt hipoteczny 26000 do spłaty. 2014: 12 tys. zł wobec Agencji Nieruchomości Rolnych.

Filip Górecki

 1. Adres redakcji:
 2. ul. Łokietka 32/40 (kaskada, III p.)
 3. 66-400 Gorzów Wielkopolski
 1. Nasze telefony:
 2. redakcja: 95 736 62 22
 3. sekretariat: 95 736 62 22 wew. 100
 4. reklama: 95 736 62 22 wew. 102
 1.  
 2.  
 3.  
 1. Copyright 2021 tylko gorzów
 2. Design by trzyGieGRX design studio
 3. 29449